Ventilatie – Zakelijk

De ventilatie heeft tot doel de lucht in het pand te verversen d.m.v. een af- en toevoersysteem. Daarom wordt het ook wel luchtbehandeling genoemd.
Tevens kan de temperatuur d.m.v. de ventilatie worden geregeld in veel gevallen. Dit kan eventueel per ruimte c.q. per afdeling apart gebeuren. De ventilatie kan zowel slechts op afvoer als op alleen toevoer worden geschakeld. In de definities van het bouwbesluit wordt onder mechanische ventilatie het volgende verstaan: Een mechanisch ventilatiesysteem is een voorziening voor het mechanisch toevoeren en afvoeren van lucht voor het klimaat.

Natuurlijke ventilatie:
De luchtstroming wordt veroorzaakt door drukverschillen over de oppervlakte van het pand. Door deze drukverschillen kan de lucht door het pand stromen via ramen, speciaal aangebrachte roosters, geopende deuren, kieren zowel in de gevel als om de deuren en ventilatie kanalen

Mechanische toevoer in combinatie met natuurlijke afvoer:
De luchtstroming wordt veroorzaakt door geïnstalleerde verse lucht ventilatoren. Afvoer wordt natuurlijk afgevoerd via de al eerder genoemde voorzieningen.

Natuurlijke toevoer in combinatie met mechanische afvoer:
De luchtstroming wordt veroorzaakt door geïnstalleerde mechanische afvoerventilatoren, denk aan: een Afzuig box of dak afzuig ventilatoren. De lucht wordt hierbij natuurlijk toegevoerd door ramen, speciaal aangebrachte roosters, geopende deuren, en ventilatie kanalen.

Gebalanceerde ventilatie / vraag gestuurd ventileren:
Mensen produceren CO2 als gevolg van ademhaling. In slecht geventileerde ruimtes zal bij aanwezigheid van mensen het CO2 gehalte snel oplopen. Hogere CO2-concentraties zijn door de mens niet direct waar te nemen, maar zorgen voor een bedompt binnenmilieu en hebben een negatieve invloed op de concentratie. Het gebalanceerd ventileren doormiddel van een Luchtbehandelingskast met kruisstroomwisselaar of warmtewiel kan hier uitkomst bieden.

Contact opnemen